PDA

View Full Version : บิณฑบาต - ศิลปะอันเป็นมงคลอันอุดมแห่งพระตถาคต


Pages : [1] 2

Ancientcrack
30th May 2007, 23:03
ได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ทางอีสาน
มีเวลาตามพระบิณฑบาต อยู่ 1 เช้า
เป็นเหมือน โปรเจคเล็กๆ ที่ลงทุนน้อยมาก มีกล้อง 1 ตัวพร้อมเลนส์ เวลาเตรียมการไม่มี การวางแผนเส้นทางก็ไม่มี ทำให้ได้ภาพที่ต้องการน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่นี่ก็ถือ
ว่าเป็นโปรเจคเล็กๆ ที่รอโปรเจคใหญ่จริงๆในอนาคตอีกยาวไกล...............
ติดตามชมได้ครับ
*ต้องการคำชี้แนะในส่วนที่พร่องอยู่ไม่น้อยนะครับ

Ancientcrack
30th May 2007, 23:04
"บิณฑบาต - ศิลปะอันเป็นมงคลอันอุดมแห่งพระตถาคต"
NIKON D70s Lens Nikkor 180 mm f/2.8 S 1/60 s f/2.8

Ancientcrack
30th May 2007, 23:04
เบิกฟ้าวันใหม่ด้วยการทำวัตรเช้าซึ่งเริ่มตั้งแต่ตีสามครึ่ง
Lens Nikkor 180 mm f/2.8 S 1/20 s f/2.8

Ancientcrack
30th May 2007, 23:05
พรั่งพร้อมพุทธบริษัท ทั้งพระและฆราวาส


Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/60 s f/2.8

Ancientcrack
30th May 2007, 23:06
หลังจากทำวัตรเช้า เหล่าสมณะ แยกย้ายไปบิณฑบาตหลายเส้นทาง............ ผมตามสายพระที่จะเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้าน
..................เช้าตรู่ หมอกยังทอดคลุมท้องนา ตะวันยามเช้าสาดแสงรำไร........................................"...ฉันใช่อยู่ โดดเดี่ยว คนเดียวดอก
มีสายหมอก โอบเสมือน เป็นเพื่อนฉัน
มีสายลม พรมชื่น ทุกคืนวัน
มีสายน้ำ ฉ่ำสัมพันธ์ ทุกวันคืน
มีสายตา มองดู จากหมู่ไม้
เป็นสายใย งามงด สุขสดชื่น
มีสายธรรม- ชาติชม อยู่กลมกลืน
มีอื่นอื่น มากมาย สายสัมพันธ์

....ในยามเช้า ธรรมชาติ อากาศสด
น้ำค้างหยด หยาดเย็น เหมือนเป็นสวรรค์
มีควันฟืน มวลหมอก เย้าหยอกกัน
เพื่อสังสรรค์ มิตรภาพ อาบอรุณ
สรรพสิ่ง ตื่นฟื้น จากคืนค่ำ
ความมืดดำ หลบหาย คลายข้องขุ่น
ความสว่าง ย่องเบา เข้าเจือจุน
เพื่อสร้างสุน- ทรีย์ซึ้ง อีกหนึ่งวัน

สมณะ เดินดิน ไปบิณฑบาต
สูดอากาศ บริสุทธิ์ ประดุจสวรรค์
รับอารมณ์ เสรี แห่งชีวัน
ด้วยศีลขันธ์ มั่นคง ดำรงคุณ ...........
..


Lens Tamron 17-50mm f/2.8 S 1/125 s f/2.8 , PS2

Ancientcrack
30th May 2007, 23:07
...ข้าวเหนียวนิ่ม อิ่มใจ น้อมใส่บาตร
ค้ำจุนศาส- นาพุทธ น้อมอุดหนุน
ด้วยศรัทธา ล้นเหลือ น้อมเจือจุน
ด้วยแรงบุญ อุ่นเอื้อ น้อมเจือจาน

ฉันใช่อยู่ โดดเดี่ยว คนเดียวดอก
มีสายหมอก แวดล้อม ทุกหย่อมย่าน
มีสายลม สายน้ำ ฉ่ำวิญญาณ
มีสายธาร ศรัทธา จากสาธุชน ....."

.............................................................................ท่านจันทร์


Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/6000 s f/2.8 focal length 120

Ancientcrack
30th May 2007, 23:08
"....สิ่งที่เราต้องการนั้น มันไม่ใหญ่โต อัครฐานอะไรดอก ชีวิตง่ายๆ ถูกๆ ขยันๆ รู้จักพอดี มีความซื่อสัตย์ มีเมตตา เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอๆ
.........เป็นชีวิตที่เหมือนดอกหญ้า แต่มันใหญ่ยิ่ง..........."
Lens Nikkor 180 mm f/2.8 S 1/3000 s f/5.6

Ancientcrack
30th May 2007, 23:08
โดยนัยยะที่ลึกซึ้ง ภิกษุของพุทธ มิใช่ผู้ขอ หากแต่เป็นผู้โปรดสัตว์แสดงธรรม ..... มีเมตตาต่อทุกสรรพสัตว์ แม้เดรัจฉานร่วมโลก
Lens Nikkor 180 mm f/2.8 S 1/8000 s f/2.8

Ancientcrack
30th May 2007, 23:09
ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย สุขุม ประณีต งดงาม ก่อเกิดศรัทธาสาธุชนLens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/4000 s f/2.8 focal length 50mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:10
จนถวายโภชนะอาหารอันประณีต ด้วยความนอบน้อม เกิดรูปธรรมของทายก-ปฏิคาหก คือผู้ให้-ผู้รับLens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/750 s f/2.8 focal length 100mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:10
ทั้งคฤหัสถ์และภิกษุ ต่างก็เป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน ทาน-การให้จึงสมบูรณ์


...................."คน" ผู้มีความสุขที่สุดก็คือ ผู้ที่รู้ว่าตนเองกำลังเป็นผู้"ให้" หรือ"เสียสละ" แก่ผู้อื่นได้จริงที่สุด..............Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/1500 s f/2.8 focal length 150mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:12
และหล่อเลี้ยงสืบทอดพระศาสนาต่อไป นี้คือกุศโลบายอันแยบยลของพระพุทธองค์Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/1500 s f/2.8 focal length 150mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:13
"...คฤหัสถ์และภิกษุต่างอาศัยซึ่งกันและกัน ด้วยอำนาจอามิสทานคือการให้วัตถุของคฤหัสถ์ และธรรมทานคือการให้ธรรมะของภิกษุ...."
("พหุการสูตร" พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม ๒๕ ข้อ ๒๘๗)Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/2000 s f/2.8 focal length 150mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:14
"...คนผู้ตักบาตรเป็นนิจ นั้นคือผู้ประพฤติธรรมแล้ว แต่จะได้ผลเป็นบุญหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการทำจิตในตอนตักบาตรนั้นเท่านั้น
ถ้าตั้งจิตขอนั่นขอนี่ในการตักบาตร ผู้ตักบาตรยิ่งไม่ได้บุญ ยิ่งอธิษฐานขอเอาโน่นเอานี่มากเท่าใดๆ ก็ยิ่งไร้ผลบุญเท่านั้นๆ
ผู้ตักบาตรด้วยศรัทธา ที่พร้อมด้วยปัญญาแท้ โดยไม่ขออะไรเลย และพยายามตั้งจิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่ให้มีโลภะ-โทษะ-โมหะ ใดๆให้ได้อย่างละเอียดผุดผ่องทุกที
ทุกทีนั่นแล คือผู้ได้ผลบุญมากทุกครั้ง เพราะทำอธิษฐานถูกภาษา ถูกสัจธรรม เป็น สัมมาอริยมรรค..."Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/500 s f/2.8 focal length 150mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:15
"...ทั้งพระป่า พระบ้าน ประสานจิต
สืบทอด ภารกิจ แห่งศาสนา
บิณฑบาต ลึกล้ำ ธรรมยาตรา
โน้มศรัทธา พุทธบริษัท ปฏิบัติบูชา..."

.....................................วีรพงศ์ ชัยภัค.
Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/350 s f/2.8 focal length 120mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:16
"คนน้อยคน ที่สามารถจะมีความสุขได้ โดยไม่ต้องอาศัยอะไรเลย จิตใจเบิกบานอยู่ภายใน ได้อย่างไม่หมดสิ้น..............."
................................................................ฌาน ชาคริต
Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/1500 s f/2.8 focal length 150mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:17
"...ออกเดินบิณฑบาต สูดอากาศบริสุทธิ์
มิเร่งรีบเร่งรุด เรื่อยๆลีลา
เด็กน้อยคนหนึ่ง ซาบซึ้งศรัทธา
ใส่บาตรอาตมา โมทนาสาธุ..."

.................................ท่านจันทร์Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/125 s f/2.8 focal length 150mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:18
"...นกมีปีกจะบินไปทางทิศภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้น เป็นผู้ยินดีมักน้อยด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ยินดีมักน้อยด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิศภาคใดๆ ก็ถือไปเอง......."
............................................................................................("จูฬหัตถิปโทปมสูตร" พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม ๑๒ ข้อ ๓๓๓)
Lens Sigma 50-150mm f/4.8 S 1/45s f/2.8 focal length 150mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:19
"..........ผู้มาเกิดแล้วจะต้องตายในโลกนี้ หากทำกรรมใดไว้เป็นบุญและบาป บุญและบาปนั้นจะเป็นสมบัติของเขา เขาจะพาเอาไป จะติดตามเขาไป ประดุจเงาติดตามตน
ฉะนั้น..........." (พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม ๑๕ ข้อ ๓๓๖)


Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/500 s f/2.8 focal length 92mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:19
"....พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นพิธีกรรมที่เคารพธรรมชาติ ทั้งทายก-ปฏิคาหก ต้องสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้ชิดกับแม่พระธรณี โดยไม่มีสิ่งใดขวางคั่น...."


Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/2000 s f/2.8 focal length 150mm crop

Ancientcrack
30th May 2007, 23:20
".....ภิกษุผู้ทุศีล มีจิตโลภเห็นแก่ได้ในอามิสแลโภชนาหารที่เขาถวายให้ด้วยศรัทธา เที่ยวเวียนขอบิณฑบาตโภชนาหารและเงินทอง ภิกษุนั้เป็นผู้ยังความเสื่อมแห่งตนแล
บริษัท ประดุจหนอนชอนไชทำลายกิ่งใบแห่งธรรมวินัยนี้แล้ว....."


Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/1000 s f/5.6 focal length 130mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:21
".......องค์คุณแห่งความเป็นสมณะ ๕ ประการ คือ ความสุขจากการ
๑.สันโดษด้วยจีวรผ้าบังสุกุล ตามมีตามได้
๒.สันโดษด้วยบิณฑบาต ตามมีตามได้
๓.สันโดษด้วยเสนาสนะที่อยู่อาศัย ตามมีตามได้
๔.สันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได้
๕.ยินดีประพฤติพรหมจรรย์.........."
("สมณทุกขสูตร" พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม ๒๒ ข้อ ๑๒๘)Lens Sigma 50-150mm f/2.8 S 1/350 s f/2.8 focal length 50mm

Ancientcrack
30th May 2007, 23:21
กราบขอบพระคุณท่านจันทร์ สมณะจันทเสฏโฐ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อบทกลอน เสริมความสมบูรณ์ของเนื้อหา


Lens Nikkor 180 mm f/2.8 S 1/500 s f/5.6

Ancientcrack
30th May 2007, 23:23
....ถ้าท่านเกิดศรัทธาต่อพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นบ้าง ถ้าท่านรู้สึกอยากจะใส่บาตรในวันพรุ่งนี้ ถ้าท่านที่เคยใส่บาตรเป็นประจำ ได้เข้าใจความหมายของบิณฑบาตอันลึกซึ้งขึ้นและ
เลือกใส่บาตรอย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ก็ถือว่ากระทู้นี้ประสบผลสำเร็จในภาพรวมระดับหนึ่ง
แต่กระนั้น จุดมุ่งหมายสูงสุดของผมต่องานรับใช้พระพุทธศาสนา ด้วยศิลปะภาพถ่าย ยังอยู่อีกห่างไกล ทั้งเทคนิค,เนื้อหาของเรื่องและภาพ จะพยายามพากเพียรอีกต่อๆไป เพื่อจะให้ถึงที่ตนต้องการ ไม่เคยท้อถอย


....................ขอบคุณครับ


Lens Tamron 17-50mm f/2.8 S 1/1000 s f/2.8(?) focal length 42

kanatex
30th May 2007, 23:27
ลุ่มลึกมากครับ ... ดีใจที่ได้ชมภาพชุดนี้ ภาพ 7 งามอย่างยิ่ง

ภาพ 5 กับภาพสุดท้าย พระยังลอยออกมานิดๆครับอาจเพราะสว่างและมีขอบขาวชัดเจจากการปรับความสว่าง แต่มุมมองและแสงยอดเยี่ยมจริงๆครับ

pornnarat
30th May 2007, 23:27
ติดตามผลงานของปู๋อยู่เรื่อยๆนะครับ ไม่พลาดๆ ได้ดูรุปสวยๆพร้อมกับบุญ สาธุ ชอบภาพสุดท้ายมากเลยครับ:pen127: + +

Neophuket
30th May 2007, 23:30
อิ่มเอม และอิ่มใจ
จีวรหลากหลายสี ให้อารมณ์ความแตกต่าง ดูแล้วก็คิดไปว่ามันก็แค่ปกปิดร่างกาย ถึงจะเก่าแค่ไหนแต่มันก็ทำหน้าที่ของมันได้ไม่บกพร่อง
ดูแล้วอยากไปทำบุญวันพรุ่งนี้เลยครับ ขอบคุณที่เตือนสติครับ แล้วรับเอาส่วนบุญไปด้วยครับ :pen153:

soraroz
30th May 2007, 23:31
ชอบ #5 6 7
#19 20
มากๆเลยครับ

สื่อเรื่องราวได้เข้าใจในทันที

สวยและมีความหมายครับ ขอบคุึณมากครับที่นำรูุปชุดนี้มาให้ดู :pen153:

FotoFools
30th May 2007, 23:34
งามน่าเลื่อมใสมากครับ สวยมากๆจิงๆ ชอบมากๆเลย

Tucky
30th May 2007, 23:36
พี่หมอวีครับ งดงามทั้งภาพและเนื้อหาคำบรรยายครับ :pen153:

PigBlue
30th May 2007, 23:38
:pen102: สวย ลึกซึ้ง กินใจมากค่ะพี่...

:pen116: พิเศษ ภาพที่ 4 ที่เหมือนมีพลังเหลือเกิน และภาพที่ 6 หาดูยากค่ะ...

paris
30th May 2007, 23:39
ผมชอบดูกระทู้ประมาณนี้ รู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเลย.....

#2, #3 ริมไลท์สวยมาก ๆ ครับ.....

#5 มองผ่าน ๆ สวยมาก แต่เพ่งดู Outline โดดไปนิดโดยเฉพาะรูปที่อยู่หัวแถวกับรูปที่ 2.... แต่สวยมาก ๆ ครับ...คล้าย ๆ กับ #24

#6 สมัยผมบวชก็เป็นแบบนี้ครับ คิดถึงมาก ๆ....แสงสวย ๆ ชาวบ้าน ชนบทแท้ ๆ....

โดยรวมภาพดีมาก ๆ ครับ....วันนี้ กระทู้นี้เป็นสิ่ง ๆ ดี ๆ ที่สุดสิ่งหนึ่งของวันธรรมดา ๆ วันนึงของผมเลยหล่ะ....ขอบคุณมากครับ....

Ancientcrack
30th May 2007, 23:39
ลุ่มลึกมากครับ ... ดีใจที่ได้ชมภาพชุดนี้ ภาพ 7 งามอย่างยิ่ง

ภาพ 5 กับภาพสุดท้าย พระยังลอยออกมานิดๆครับอาจเพราะสว่างและมีขอบขาวชัดเจจากการปรับความสว่าง แต่มุมมองและแสงยอดเยี่ยมจริงๆครับ

.............
.........................................

#5 มองผ่าน ๆ สวยมาก แต่เพ่งดู Outline โดดไปนิดโดยเฉพาะรูปที่อยู่หัวแถวกับรูปที่ 2.... แต่สวยมาก ๆ ครับ...คล้าย ๆ กับ #24

......................................

ขอบคุณครับ :pen153: ทั้งอ.คะน้าและคุณ Paris ตาคมจริงๆ เดี๋ยวต้องไปแก้หน่อยครับ

ภาพใน PS ของผม มืดกว่าในเวปซัก 2 stop เห็นจะได้ แล้วไม่ได้ preview ดูก่อน

update* เอ#5 ไม่แก้ดีกว่า คนอื่นจะได้ดูไปด้วย เรียนไปด้วย

saprung
30th May 2007, 23:41
9 กับ 12 ผมว่าอารมณ์มันคล้าย ๆ กัน ถ้าเปลี่ยนตำแหน่งคุณหมอไปอยู่หลังฆาราวาสแล้วถ่ายมาทางพระก็น่าจะช่วยได้ครับ เห็นชุดนี้แล้วรู้เลยว่าคุณหมอปราณีตสุด ๆ

2bb
30th May 2007, 23:43
งามจริงๆๆๆ

geumatee
30th May 2007, 23:50
เห็นชุดนี้แล้วซาบซึ้งจริงๆครับ สวยงามและความหมายยอดเยี่ยมเลย:pen153:

ต้อง
30th May 2007, 23:50
ตั้งใจดูทุกภาพ อ่านคำบรรยายทุกบรรทัด สุขใจจริงๆ ครับพี่หมอวี :pen103: :pen103:

Ancientcrack
30th May 2007, 23:52
9 กับ 12 ผมว่าอารมณ์มันคล้าย ๆ กัน ถ้าเปลี่ยนตำแหน่งคุณหมอไปอยู่หลังฆาราวาสแล้วถ่ายมาทางพระก็น่าจะช่วยได้ครับ เห็นชุดนี้แล้วรู้เลยว่าคุณหมอปราณีตสุด ๆ

ขอบคุณมากครับ จะนำคำชี้แนะไปปรับปรุงครั้งต่อไปครับ
เที่ยวนี่ยอมรับความบกพร่อง ไม่ได้สอบถามเส้นทางกับพระองค์นำหน่ะครับ แล้วเส้นทางหลายแยก เลยเดินตามพระ ไม่ได้นำหน้าเลย

ruji
30th May 2007, 23:54
พี่ครับ ผมชอบทุกภาพเลยครับ 5 นี่ขนลุกเลยครับ

Bom
30th May 2007, 23:56
ชอบชุดนี้ของพี่มากๆเลยครับ

tasan
31st May 2007, 00:04
ความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดทำให้รูปออกมาดูลุ่มลึกมากครับ

จริงๆผมชอบทั้งชุดเลยครับ

แต่รูป 13 ทำให้เราได้รู้ว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานนั้นทำอย่างไร

ขออนุโมทธาบุญให้พี่หมอทำได้อย่างที่หวังไว้ครับ

ขอบคุณครับ

lkunl
31st May 2007, 00:19
5 6 7 ยอดเยี่ยมมาก ๆ เลยครับ :pen102: :pen102: :pen102:

archsake
31st May 2007, 00:35
งานคุณภาพมากๆคราบ

bee52
31st May 2007, 00:48
งดงามมาก ๆ ครับ :pen156: :pen156: :pen156:

DoFJerk
31st May 2007, 00:52
ปลื้ม #5 จัง...

Lex-D200
31st May 2007, 01:04
สุดยอดเลยครับ ดูแล้วได้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็นดีจังครับ:pen159: :pen159: :pen159:

Ancientcrack
31st May 2007, 02:00
คุณpornnarat;
คุณNeophuket;
คุณsoraroz;
คุณFotoFools;
คุณตั๊กกี้
คุณPigBlue;
คุณ2bb;
คุณgeumatee;
คุณต้อง;
คุณruji;
คุณBom;
คุณตื๋อ;
คุณlkunl;
น้องเสก
คุณบี
อ.ทศ
คุณLex-D200;

..
:pen153: :pen153: :pen153:
ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม ยังสู้อยู่ครับ

StormWindy
31st May 2007, 02:07
:pen102: :pen102: :pen102:

fleafly
31st May 2007, 02:38
อิ่มบุญ ที่ได้มี ศาสนา
อิ่มใจ ที่ได้ชม ซึ่งภาพถ่าย
อิ่มคุณ พระศรี- รัตนไตร
อิ่มกาย เพราะได้ สามข้อบน

งดงามมากครับ งานดีมาก สำหรับผมแล้วหาข้อติไม่ได้เลย เหอะๆๆๆ

ขอบคุณสำหรับงานที่ปราณีตๆอย่านี้ครับ :pen153: :pen153: :pen153:

จะรอชมนะครับ

ขอสมัครเป็น Ancientcrack Fc . กรี๊ด!!!!~:pen116: :pen116:

Silarum
31st May 2007, 03:05
ได้มากกว่าความงามจริงๆ สวัสดีครับ:pen103: :pen103: :pen153:

Ancientcrack
31st May 2007, 03:40
ขอบคุณคุณ fleafly & Silarum ด้วยครับ

Ancientcrack
31st May 2007, 03:43
:pen102: :pen102: :pen102:
ร้องให้ทามมาย อยากใส่บาตรพรุ่งนี้ใช่ม้า วิน อิอิอิ...........

Goodview
31st May 2007, 09:00
ชอบ #5 มากๆ เสียดายดูเหมือนพระลอยออกมา แต่ต้องขอบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับ

Senam
31st May 2007, 09:19
"มันเป็นเช่นนั้นแล"
ผมชอบอ่าน อ่านแล้วรู้ แต่ถ้ามีภาพอย่างนี้ ชอบมอง... มองแล้วเห็น
เมื่อรู้ และเห็นแล้ว ทำให้ "คิด"

ขอบคุณภาพชุดนี้ ขอบคุณคำบรรยาย ขอบคุณมากครับ

suicide
31st May 2007, 09:23
ชอบภาพที่ # ๕
เหมือนว่าอยู่ในจินตการของภาพฝัน
ภาพพระสงฆ์เดินบิณฑบาต... ตามตะวัน
สานตำนานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
....
ฌร :: ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

มีโอกาสได้เข้ามาในวันวิสาขบูชาพอดี ชื่นชมกับวิถีพุทธค่ะ
ขอบคุณค่ะ

govo
31st May 2007, 09:40
ดูภาพชุดนี้ เห็นถึงความประณีตกับสิ่งที่จะถ่ายมากๆ ครับ
นุ่ม ลึก สงบดีจัง
สุดยอดจริงๆ สะดุดกับภาพ 5 อย่างแรง:pen102:
เห็นแล้วอยากออกไปถ่ายภาพซะเดี๋ยวนี้เลย
ขอบคุณกับภาพดีดี และแรงบันดาลใจครับ:pen153:

jackoman
31st May 2007, 09:41
สวยงามเนื้อหากินใจทุกๆ ภาพเลยครับ ภาพสุดท้ายนี่เห็นแล้วซึ้งครับ

แซงแซวบูรพา
31st May 2007, 10:16
ดูแล้วสดชื่น งดงามมากครับพี่
และขอบคุณที่เอาไฟล์ภาพจาก 50-150sigmaมาให้ชมเพราะกำลังอยากซื้อเพราะท่าทางจะพกสะดวกและไม่หนัก

รักษ์ทะเล
31st May 2007, 11:37
Two Thumbs Up ครับ ......... ภาพมีเรื่องราวดีครับ
ชอบภาพ #5 เป็นพิเศษ :pen156:

LonelyPlanet
31st May 2007, 12:46
ภาพเข้ากับเทศกาลวันวิสาขบูชา พอดีเลยครับ ชอบ #3 เป็นพิเศษครับ :pen116:

phantom
31st May 2007, 13:12
ลึกซึ้ง และสวยงามจริงๆครับ
ขอบคุณสำหรับตัวอย่างงานดีๆ
ที่มีมาแบ่งปันกันครับ
:pen156: :pen156: :pen156:

Ancientcrack
31st May 2007, 13:27
ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม จะพยายามปรับปรุงส่วนที่บกพร่องในชุดต่อไปครับ :pen153: :pen153: :pen153:
ตอน post นี่ลืมนึกไปเลยว่าวันนี้วิสาขะ อนุโมทนาด้วยครับ:pen146:
ดูแล้วสดชื่น งดงามมากครับพี่
และขอบคุณที่เอาไฟล์ภาพจาก 50-150sigmaมาให้ชมเพราะกำลังอยากซื้อเพราะท่าทางจะพกสะดวกและไม่หนัก
เทียบกันกับ 80-200 ของ Nikon นี่ ยังด้อยกว่าในเรื่องสีสันและความคมอยู่เล็กน้อย แต่เทียบกับน้ำหนักที่เบากว่าครึ่งนึงนี่ เวลาพกไปเที่ยวชิลๆนี่ สะดวกกว่ากันเยอะครับ

aunsmile
31st May 2007, 14:19
สวยมากเลยครับ

ขอบคุณที่นำใมห้ชมครับ:pen156:

tong69
31st May 2007, 20:17
อิ่มเอมกับภาพและคำบรรยายประกอบ ขอบคุณที่นำมาให้ชมครับ....โดยส่วนตัวชอบ#20:pen156:

bluehat
31st May 2007, 21:23
งดงามจริง ๆ ครับ ทั้งมุมมอง แสง และ process

salutefoto
31st May 2007, 21:31
ชอบยกชุดคะ รูปมุมมอง แสง และเนื้อหาประกอบภาพ ขอบคุณที่เอารูปดีๆๆกับบทความดีๆๆมาให้ดุกันนะคะ

Oatta
31st May 2007, 21:41
เป็นกระทู้พระที่ดีอีกชุดนึงเลย ...
ชอบมากครับพี่ ...

b_tty
31st May 2007, 22:40
งดงามมากเลยครับ

โกโก้ปั่นพี่เจน
31st May 2007, 23:08
ชอบมากเลยครับ:pen116: :pen116: :pen116:

virch
31st May 2007, 23:29
# 3,5,7,19,27 ค่า....
ความหมายรูปชุดนี้.. เห็นได้แม้ไม่มีการบรรยายค่ะ...:pen153:

eosbonz
31st May 2007, 23:51
ชอบทุกรุปแต่ชอบมากก็รูป 5 ครับ
แต่ชอบที่สุดก็เรื่องราวที่เขียน ประทับใจครับ^^

bboydd
31st May 2007, 23:53
#5 #7 #14 :pen116:

ขอบคุณความตั้งใจดีดี ที่นำมาแบ่งปันครับ :pen153:

ม้าทิงนองนอย
1st June 2007, 02:04
:pen153: กราบเลยครับ

สุดยอดจริงๆครับ

juztin
1st June 2007, 07:59
#18 เ๋จ๋งมากเลยครับ

NoiseFinder
1st June 2007, 09:33
ขอบคุณที่เอางานดีๆ มาให้ชม....และเรียนรู้ครับ

14mm
1st June 2007, 09:36
#5 สุดยอด ๆ

rescued
1st June 2007, 09:43
งามแท้ๆพร้อมคำบรรยายที่น่าฟัง

migmig
1st June 2007, 09:44
ชื่นจายยยยยยยยยยยยยยยยยยย

psd
1st June 2007, 09:49
มีความสุขมากที่ได้ชมภาพชุดนี้ครับ

สัญญา
1st June 2007, 10:03
14-15 สวยงามมากครับ

ningjung
1st June 2007, 10:54
:pen102: สวยมากค่ะ :pen153: :pen153: ขอคารวะ ค่ะคุณหมอวี ข้าน้อยขอฝากตัวเป็นศิษย์

เทพบุตรจุติ
1st June 2007, 11:05
กรี๊ดดดด :pen102: :pen102:
แสงงามมากๆเลยครับ มุมดีด้วย ขอจดจำไปใช้บ้างนะครับ
อ้อ อ่านๆ มาเพิ่งจะรู้จัก ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่หมอวี:pen153:

imagination
1st June 2007, 11:24
ขอคำนับ 1 จอก
โดยเฉพาะภาพ 7 งดงามยิ่งนัก
นานเท่าไรที่ไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างในภาพ
นานเท่าไรที่ไม่ได้ตักบาตร...
ขอบคุณที่เอามาให้ชมค่ะ

outschool
1st June 2007, 12:31
สุดยอดเลยครับพี่.....
ผมเชื่อแล้วว่า...ภาพถ่ายสามารถเล่าเรื่องได้จริง ๆ ....
ทั้งมุมมองและแสงก็ลงตัว....

cafedemars
1st June 2007, 12:50
:pen102: :pen102: เนียนมากเลยครับ

หนึ่งเดียว
1st June 2007, 12:56
ซึ่งในรสพระธรรม และซึมทราบ ภาพอันงดงามเลยครับ

laio
1st June 2007, 13:19
ทั้งมุมมอง และเนื้อหา ทุกอย่างเยี่ยมครับ เป็นว่ามีความสุขที่ได้เข้ามาชม ชื่นใจครับ และเป็นกระทู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ดีมากครับ และเป็นการถ่ายภาพที่มีประโยชน์กับศาสนาจริงๆ เห็นอย่างนี้แล้วดีใจ :pen102: เพราะเมื่อวานผมเห็นแล้วเสียใจที่เห็นพี่น้องนักถ่ายภาพบางท่าน เลือกมุมถ่ายภาพที่ไม่ถูกกาลเทศะ ด้วยความคิดที่อยากจะได้ภาพและมุมสวยๆอย่างเดียวไม่คำนึงถึงใจผู้อื่น ทำให้มีเสียงที่ไม่ดีต่อช่างภาพทุกคน ฟังคำพูดที่คนอื่นเค้ารู้สึกกับช่างภาพแล้วถึงกับอึ้ง เค้าว่าเราขาดจรรยาบรรณ เมื่อก่อนผมไม่รู้สึกมากนัก เมื่อวานลองมายืนอยู่ในมุมของคนทั่วไป แล้วดูสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ บางคนระมัดระวัง แต่อีกหลายคนไม่สำรวม ไม่เกรงใจ เห็นแล้วเถียงไม่ออก ขอโทษเจ้าของกระทู้ด้วยน่ะครับที่มาบ่นในนี้ แต่อยากให้ทุกคนระมัดระวังในการถ่ายภายในที่ต่างๆโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย:pen102:

kengster
1st June 2007, 13:20
ขอบคุณมากๆครับ ที่นำภาพชุดนี้มาให้ชม ทั้งภาพ แสง และถ้อยคำบรรยาย...งดงามจริงๆ ครับ ....

Three_k
1st June 2007, 13:50
คำบรรยาย กับภาพ อิ่มเอม จริง ๆ ครับ
ปล. ภาพสวยมากครับ

SoDaH2o
1st June 2007, 14:27
โอ้วดูแล้วอยากตื่นเช้า........

ผมเคยบวชเรียนอยู่ช่วงสั้นๆ แต่เพียรออก บิณฑบาตร ทุกวัน....รู้สึกว่า พระพุทธองค์ ท่างวางกุศโลบายไว้แล้วว่า หากท่าน จะเดินสู่การสละทุกสิ่ง
ท่านก็ยังจะมีทุกสิ่งอยู่เช่นกัน โดย ไม่รู้ตัวเลย........ บิณฑบาตร = ออกกำลังกาย.

นำไปสู่การพ้นทุกข์ เส้นทางหนึ่ง........ แต่จริงๆแล้วการบิณฑบาตรนั้น ยังมีอะไรแฝงไว้อีกนับไม่ถ้วน ขอบคุณเจ้าของกระทู้มากๆครับ
งานดีมีความคิด มากๆ ครับ

Why Me.
1st June 2007, 14:29
งดงามมากครับพี่ นับถือๆ :pen156: :pen156: :pen156:

Manosoma
1st June 2007, 14:33
สวยอ่ะพี่ โดนใจภาพที่ 5 คับ อย่างแรง หุหุ

oaksta
1st June 2007, 16:20
ภาพที่ 7 มันยอดจริงๆ ครับ

บรรยาการยามเช้า สวยจังครับ

MacMonkey
1st June 2007, 16:47
:angel: ชอบครับ

im30d
1st June 2007, 17:02
เป็นความงามอย่างมีคุณค่า ครับ

ปาน
1st June 2007, 17:18
ภาพแรกยอดเยี่ยมมากครับ :pen116:

bookerti
1st June 2007, 17:41
ชุดนี้เยี่ยมยอดทั้งภาพและเรื่องเลยครับผม

mcmanoi
1st June 2007, 18:08
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับสิ่งดีๆ ทรงคุณค่า
สงสัยนิดนึงค่ะ เห็นรูปนึง จีวรพระมีหลายสีมาก มันยังไงเหรอค่ะ เพราะที่เข้าใจก็คือสีเหลืองที่เราเห็นอยู่ทั่วไป ที่อื่นก็มีสีน้ำตาลอมแดงบ้าง แต่อันนี้สีฟ้าก็มี ไม่ผิดธรรมวินัยเหรอค่ะ ผู้รู้คลายข้อสงสัยหน่อยค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

dsky
1st June 2007, 18:10
ดีใจที่ได้เห็นภาพชุดนี้ รู้สึกได้ถึงความศรัทธาจริง ๆ ค่ะ

Grace
1st June 2007, 18:33
สวัสดีค่ะคุณหมอ

ครือว่า รูปชุดนี้นี่ เห็นแล้วน้ำตาคลอหลายรูปเลยค่ะ ไม่ใช่ว่า สวยเจ็บจนน้ำตาคลอ (ซึ่งก็มีส่วนด้วยค่ะ) แต่รูปหลายรูป emotional มากๆ touch สุดๆ ต้องขออภัยค่ะที่ต้องแฝงคำอังกฤษ เพราะรูปทำให้รู้สึกว่า เกินคำบรรยายจริงๆค่ะ เต็มไปด้วยความหมายมาก ๆ

ที่สำคัญกระทู้นี้มีความประณีต ความตั้งใจทั้งเรื่องของแสง จังหวะ ความหมาย การ process ข้อความ การโพสต์รูป ทำให้รู้สึกว่า ต้องประณีตกับการตอบกระทู้ไปด้วย ซึ่งปกติแก้วจะแปะ กวิ้นทั้งหลายไว้ตัวสองตัวก็ถือว่า เก่งแล้ว เพราะเป็นคนขี้เกียจตอบกระทู้มากๆ

หลายรูปยังจำติดตาค่ะ อย่างรูปที่คุณลุงกำลังยิ้มตอนใส่บาตร ควันอุ่นๆ จากข้าวร้อนๆ ในชามเก่าๆ เด็กน้อยแอบมองจากด้านหลังแม่, the diversity, the marching เท้าเปล่า กับรองเท้าหนึ่งคู่ แก้วเขียนจากความทรงจำที่ติดตาค่ะ ไม่ได้เปิดสองเพจเพื่อตอบกระทู้เลยค่ะ น่าประทับใจมากๆจริงๆค่ะ

เริ่มเข้าใจแล้วว่า ทำไมฝรั่งต้องเสียตังค์ไปดูงานศิลปะในแกลลอรี่ เพราะความประทับใจที่ได้ ก็เท่าๆกับดูหนังดีๆ หนึ่งเรื่อง อ่านหนังสือดีๆ หนึ่งเล่ม

ต้องขอขอบคุณที่นำรูปให้มาให้ชมกันฟรีๆ แล้วก็ขอชื่นชมในฝีมือและความตั้งใจค่ะ

:pen153:

Grace
1st June 2007, 18:46
แหะ กลับไปดูรูปมาอีกรอบ เพิ่งเห็นว่า เอาสองรูปมาผสมกันซะเรียบร้อยเลย :pen102:

รูปควันอุ่นจากข้าว ก็หนึ่งรูป แต่อีกรูป เป็นชามเก่าๆ เป็นความศรัทธาที่เห็นแล้วต้องสำนึก คนที่ยังใช้ชามเก่าๆ ผุๆแบบนี้ แต่ก็ยัง "ให้"

ยิ่งเขียนยิ่งมึนแฮะ :pen120:

dek
1st June 2007, 18:51
:pen156: :pen156: :pen156:

tee_napat
1st June 2007, 19:25
:pen152: :pen152: :pen152: :pen152:

ชอบมากๆเลยครับ

Ancientcrack
1st June 2007, 19:35
ขอบคุณทุกๆท่านที่มาเยี่ยมชม และคำแนะนำ บทกลอน ความเห็นเสริมต่างๆที่ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มเติมไปด้วย ตกหล่นท่านใดขออภัยด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

คุณGoodview
คุณSenam
คุณsuicide
คุณgovo
คุณjackoman
คุณรักษ์ทะเล
คุณLonelyPlanet
คุณphantom
คุณaunsmile
คุณtong69
คุณbluehat
คุณsalutefoto
คุณOatta
คุณb_tty
คุณโกโก้ปั่นพี่เจน
คุณvirch
คุณeosbonz
คุณbboydd
คุณม้าทิงนองนอย
คุณjuztin
คุณNoiseFinder
คุณ14mm
คุณrescued
อ.migmig
คุณ psd
คุณสัญญา
คุณningjung
คุณเทพบุตรจุติ
คุณimagination
คุณoutschool
คุณcafedemars
คุณหนึ่งเดียว
คุณkengster
คุณThree_k
คุณWhy Me.
คุณManosoma
คุณoaksta
คุณMacMonkey
คุณim30d
คุณปาน
คุณbookerti
คุณtong69
คุณbluehat
คุณmcmanoi
คุณdsky
คุณdek
คุณtee_napat
http://www.fotoranger.com/emotion/1178590278.gif

Ancientcrack
1st June 2007, 19:48
.................ขอโทษเจ้าของกระทู้ด้วยน่ะครับที่มาบ่นในนี้ แต่อยากให้ทุกคนระมัดระวังในการถ่ายภายในที่ต่างๆโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย:pen102:

ยินดีครับ คำบ่นเป็นประโยชน์ให้พวกเราระวังไห้มากขึ้น ขอบคุณครับ

Ancientcrack
1st June 2007, 19:56
โอ้วดูแล้วอยากตื่นเช้า........

ผมเคยบวชเรียนอยู่ช่วงสั้นๆ แต่เพียรออก บิณฑบาตร ทุกวัน....รู้สึกว่า พระพุทธองค์ ท่างวางกุศโลบายไว้แล้วว่า หากท่าน จะเดินสู่การสละทุกสิ่ง
ท่านก็ยังจะมีทุกสิ่งอยู่เช่นกัน โดย ไม่รู้ตัวเลย........ บิณฑบาตร = ออกกำลังกาย.

นำไปสู่การพ้นทุกข์ เส้นทางหนึ่ง........ แต่จริงๆแล้วการบิณฑบาตรนั้น ยังมีอะไรแฝงไว้อีกนับไม่ถ้วน ขอบคุณเจ้าของกระทู้มากๆครับ
งานดีมีความคิด มากๆ ครับ

ขอบคุณครับที่ช่วยเสริมเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น บิณฑบาตคือการออกกำลังกาย ดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์จริงๆครับ เพราะจะให้ท่านมาออกกำลังกายแบบฆราวาส ก็ไม่เหมาะกับสมณสารูปครับ
ป.ล. ขออนุญาตแก้ไขนิดหนึ่งครับ
บิณฑบาต ไม่มีร.เรือครับ มาจากคำว่า บิณฑ= ก้อนข้าว (คงเคยได้ยินคำว่า พุ่มข้าวบิณฑ์) บาต = ตกร่วง(คงคุ้นเคยกับคำว่า ปาณาติบาต - การทำให้ปาณหรือชีวิต ตกร่วง)
บิณฑบาตโดยนัยคือให้ก้อนข้าวร่วงลงมาสู่บาตร(คำว่าบาตรก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ไม่เหมือนกับบิณฑบาตครับ)
ถ้าเข้าใจที่มา ความหมายของคำ ต่อไปจะจำได้ แล้วจะพิมพ์ถูกต้องไปตลอดครับ

Ancientcrack
1st June 2007, 20:07
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับสิ่งดีๆ ทรงคุณค่า
สงสัยนิดนึงค่ะ เห็นรูปนึง จีวรพระมีหลายสีมาก มันยังไงเหรอค่ะ เพราะที่เข้าใจก็คือสีเหลืองที่เราเห็นอยู่ทั่วไป ที่อื่นก็มีสีน้ำตาลอมแดงบ้าง แต่อันนี้สีฟ้าก็มี ไม่ผิดธรรมวินัยเหรอค่ะ ผู้รู้คลายข้อสงสัยหน่อยค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

ที่เห็นสีฟ้า คิดว่าเป็นในภาพ#18 จริงๆจะเป็นสีโทนน้ำตาล จากการย้อมด้วยเปลือกไม้หลายชนิด แต่พระป่าบางรูปตั้งตบะไว้ เช่น จะไม่เปลี่ยนจีวรเป็นเวลา 2 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง ฯลฯ จีวรสีจะซีดลงๆจนเป็นเทาน้ำตาลซีด เห็นเหมือนเป็นสีฟ้าดังว่าครับ(แต่จริงๆเป็นสีน้ำตาลซีดคือพระรูปที่อยู่ในภาพ#17ครับ) และเมื่อไม่เปลี่ยนจีวรเป็นเวลานาน ก็จะขาด ท่านก็จะเอาผ้าผืนอื่นมาปะ ก็เป็นกุศโลบายอีกประการหนึ่งแสดงความมักน้อยตามธรรมวินัย(สมัยพุทธกาล จีวรพระต้องเก็บมาจากศพคนตายเรียกว่าผ้าบังสุกุลแล้วมาย้อมด้วยเปลือกไม้ และเย็บเหมือนผืนนา) และยังแสดงปริศนาธรรมเตือนสติคฤหัสถ์ด้วย ไม่ให้ใส่ใจในการประดับตกแต่งอะไรมากมาย เครื่องนุ่งห่มอันเป็นหนึ่งในปัจจัย ๔ ก็เพียงกันอุจาด กันร้อนกันหนาวแค่นั้น)
http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K5442691/K5442691.html

Ancientcrack
1st June 2007, 20:16
สวัสดีค่ะคุณหมอ

ครือว่า รูปชุดนี้นี่ เห็นแล้วน้ำตาคลอหลายรูปเลยค่ะ ไม่ใช่ว่า สวยเจ็บจนน้ำตาคลอ (ซึ่งก็มีส่วนด้วยค่ะ) แต่รูปหลายรูป emotional มากๆ touch สุดๆ ต้องขออภัยค่ะที่ต้องแฝงคำอังกฤษ เพราะรูปทำให้รู้สึกว่า เกินคำบรรยายจริงๆค่ะ เต็มไปด้วยความหมายมาก ๆ

ที่สำคัญกระทู้นี้มีความประณีต ความตั้งใจทั้งเรื่องของแสง จังหวะ ความหมาย การ process ข้อความ การโพสต์รูป ทำให้รู้สึกว่า ต้องประณีตกับการตอบกระทู้ไปด้วย ซึ่งปกติแก้วจะแปะ กวิ้นทั้งหลายไว้ตัวสองตัวก็ถือว่า เก่งแล้ว เพราะเป็นคนขี้เกียจตอบกระทู้มากๆ

หลายรูปยังจำติดตาค่ะ อย่างรูปที่คุณลุงกำลังยิ้มตอนใส่บาตร ควันอุ่นๆ จากข้าวร้อนๆ ในชามเก่าๆ เด็กน้อยแอบมองจากด้านหลังแม่, the diversity, the marching เท้าเปล่า กับรองเท้าหนึ่งคู่ แก้วเขียนจากความทรงจำที่ติดตาค่ะ ไม่ได้เปิดสองเพจเพื่อตอบกระทู้เลยค่ะ น่าประทับใจมากๆจริงๆค่ะ

เริ่มเข้าใจแล้วว่า ทำไมฝรั่งต้องเสียตังค์ไปดูงานศิลปะในแกลลอรี่ เพราะความประทับใจที่ได้ ก็เท่าๆกับดูหนังดีๆ หนึ่งเรื่อง อ่านหนังสือดีๆ หนึ่งเล่ม

ต้องขอขอบคุณที่นำรูปให้มาให้ชมกันฟรีๆ แล้วก็ขอชื่นชมในฝีมือและความตั้งใจค่ะ

:pen153:

ขอบคุณมากครับคุณแก้ว ถ้ากระทู้นี้ทำให้เกิดความรู้สึกดังที่คุณกล่าวมา ก็ถือเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งตามที่มุ่งหวัง และจะพยายามมุ่งมั่นต่อไปครับ
ป.ล. ผมมาสนใจการถ่ายภาพ เข้ามาชมภาพในเวปทั้งไทยและเทศ เพิ่งได้รู้จักภาพ portrait และยังจำได้ว่าเป็นภาพคุณแก้วที่ถ่ายโดยคุณ jojo 4-5 ภาพ ตอนนั้นซัก ๒ ปีมาแล้ว ยังถ่ายภาพไม่เป็นเลย แล้วดูภาพมาเรื่อยๆ จนมาอีท่าไหนจำไม่ได้ เจอมัลติพลายคุณแอ่ว จนมาเสพติดที่ pixpros นี่ และยอมรับว่าได้พัฒนาฝีมือที่นี่จริงๆเลยครับขอบคุณทุกแรงบันดาลใจไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
:pen153:

..

laio
1st June 2007, 23:02
ติดใจเข้ามาชมอีกรอบครับ (แฮๆๆ จริงๆหลายรอบแล้ว):pen116:

elvizilla
2nd June 2007, 00:16
#4 #5 #7 ชอบครับ

นอกจากได้ชมภาพสวยๆ แล้วยังมีบทกวี+ปรัชญาอ่านให้คิดด้วย ทำให้นึกถึงตอนบวชเหมือนกันครับ...

เห็นภาพ #18 ทำให้เห็นความหมายของเครื่องนุ่งห่มจริงจริงครับ

ขอบคุณครับ

pon99
2nd June 2007, 06:07
สวยงามมากครับ ตามดูมาทุกชุดเลย
:pen159: :pen159: :pen159: :pen159: :pen159:

softopera
2nd June 2007, 11:39
ภาพที่ 5 นี่สุดๆ คับ :pen152:

NPG
2nd June 2007, 11:51
งามมากครับ :pen103:

thanalove
2nd June 2007, 13:01
สุดยอดครับชุดนี้ ขอบคุณมากครับที่นำมาให้ชม

มุมมองสวยมากครับคุณพี่หมอ :pen116:

ร้อยลี้
2nd June 2007, 14:16
ขอบคุณครับพี่หมอ ชุดนี้ดูแล้วอิ่มตาอิ่มใจมากๆ ครับ :pen156:

ฝนแสนห่า
2nd June 2007, 15:00
พี่วีครับ...ผมน้ำตาไหลครับ

(ผมว่าพี่วี..มีสมาธิสูง ละเมียดละไม ไม่ลุกลนเวลาถ่ายภาพ แน่วแน่และนิ่ง ทำให้ได้มุมมองที่สุดแสนจะบรรเจิดมากมาก)

สวนฝากฟ้าที่กรุงชิงยังรอพี่มาเยือนอยู่น่ะครับ

หยั่นหว่อหยุ่น
2nd June 2007, 15:19
สวยมากครับ พี่หมอวี ชุดนี้ ดู นิ่งๆ เย็นๆ สงบๆ ...มาก
# 20 ชอบมาเป็นพิเศษ เพราะ เห็นภาพแล้วนึกถึงตอน คุณยายสอน
ว่าใส่บาตร ให้ถอดรองเท้า ............ เพราะ พระท่านไม่ใส่รองเท้า
เราไม่ควรจะอยู่เหนือกว่า...

kobbok
2nd June 2007, 17:39
งดงามครับทั้งคำบรรยายและภาพ

lukyeee
2nd June 2007, 18:00
set งามมาก ดูสงบและนิ่ง ลุ่มลึก ขอบคุณครับ ดูแล้วอิ่มเอมใจมากครับ

cuckoo
3rd June 2007, 06:49
ชอบมากๆเลยครับ

NEO2620
3rd June 2007, 08:22
ภาพสุดท้ายครับ...:pen102:

Eirth_2006
3rd June 2007, 09:30
:pen103: ดูแล้ว save as เก็บไว้เป็นแบบอย่างได้เลย ครับ ชอบทุกภาพ ครับ

ชอบ # 5 , #11 เป็นพิเศษ ครับ....

charles
3rd June 2007, 11:19
#5 มุมมองเฉียบขาดครับ

zykhol
3rd June 2007, 13:08
อิ่มเอมครับชุดนี้ ยิ่งเห้นจีวรที่ท่านเอามาห่มแล้ว...ยิ่งเลื่อมใสเข้าไปใหญ่ครับ...

JiRat
3rd June 2007, 18:33
ผมดีใจมากครับที่ได้เป็นสมาชิกของเว็ปนี้ ได้เห็นสิ่งละเมียดละไมอย่างนี้ สวยมากครับ

nitis
3rd June 2007, 20:18
สวยทั้งชุดเลยครับ แต่ชอบภาพ #19,20,22 เป็นพิเศษ

Ap+Yolk
3rd June 2007, 21:22
ภาพที่ #5,#7 แสงสวยจังคับ...เนียนจังคับพี่หมอ:pen153:

xyth
3rd June 2007, 21:50
งดงาม จับใจครับ
ชุดนี้ประทับใจมากๆ

Barley*
3rd June 2007, 22:10
สุดยอดเลยค่ะ :pen157:

Ancientcrack
4th June 2007, 01:54
(ต้องขออภัยที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่โพสท์อีกครั้งครับ มันสำคัญสำหรับผมมาก)
อาจไม่ได้ post ชื่อทุกคน เกรงจะกินพื้นที่การ load มากเกินจำเป็น แต่ขอขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆครับ ซาบซึ้งทุกๆท่าน:pen153:
รู้สึกปีติใจไปด้วยที่หลายท่านชมแล้วอิ่มใจมีความสุข

ตอนแรกที่ตั้งใจไว้นั้น โครงการในอนาคต คิดว่าจะ set ทุกอย่างให้อยู่ในความควบคุมของตนเอง เหมือนกับที่ สมาคมฯจัด trip ถ่ายภาพ เพื่อให้ output ออกมาเป็นไปตามที่ต้องการทุกอย่าง

แต่ feed back ที่ได้รับจากงานทดลองในกระทู้นี้ โดยเฉพาะจากของคุณแก้ว หมอฝนแสนห่า และอีกหลายๆท่าน

ทำให้ตัวเองเกิดความลังเลใจ เพราะการ set up นั้น จะทำให้เกิด emotion , touched feeling แก่ผู้รับสื่อ เหมือนที่คุณแก้วพูดนั้น ไม่ง่าย

โดยเฉพาะตัวแบบทุกๆท่านนั้น การแสดงออกที่เป็นไปโดยธรรมชาติ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

และลักษณะงานที่นำเสนอแบบนี้ อารมณ์ตามธรรมชาติของแบบเมื่อถ่ายทอดออกมาอย่างเหมาะสมแล้ว สามารถทำให้เกิดemotion , touched feeling ของผู้รับสื่อได้ นี่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเป้าหมายที่ต้องการมากที่สุด

ก็เลยคิดว่าจะไม่ set up แบบ จะให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่จะต้องตระเตรียมแผนต่างๆให้พร้อม ทั้งเส้นทาง การเตรียมการถ่ายภาพ ณ จุดต่างๆ เตรียมทุกอย่างให้พร้อม ยกเว้นแบบ!

จะพยายามฝึกปรือฝีมือการถ่ายภาพของตนเอง ให้ถึงจุดที่มีความสามารถพอที่จะสื่อเสนองานแบบนี้ได้ เพราะเป็นงานที่จะไหว้วานให้คนที่ฝีมือดีกว่าตัวเองช่วยสร้างสรรค์ให้ ก็ไม่ง่ายที่จะถ่ายทอดตามที่เราวาดฝันไว้ได้

ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ ถ้ามีความเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ ยินดีอย่างยิ่งครับ
:pen153:

Photosapien
4th June 2007, 08:57
ภาพ #5 กับ #7 กินใจมากเลยครับ
สวยมากๆ รบกวนช่วยดูทาง PM ทีนะครับ

bluepixel
4th June 2007, 09:30
สวยงามทั้งชุดเลยครับ นึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ใส่บาตรพระ นานแล้ว ต้องไปทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆบ้างแล้วเรา

undaman_29
4th June 2007, 10:27
บรรยากาศเมืองไทย........

ดินสอสี
5th June 2007, 16:20
แสงดีเกือบทุกรูปเลย ชอบ composition รูป ๘ มากกว่าเพื่อน แยก subject ออกเป็น ๒ ส่วน ชิดซ้ายขวา ปล่อยกลางว่าง ดูใหม่สดดี

Hipponite
5th June 2007, 19:21
......อิ่มบุญ......

ดินสอสี
6th June 2007, 11:16
ลืมไป ! ชอบอีกรูป #๑๘ ที่เป็นจีวรปะหลายสี เห็นชัดถึงความสมถะของนักบวช ถ้า crop ให้ความสนใจมาอยู่ที่สมณะ ๒ รูปอีกหน่อย แนว Nat Geo เลยนะนี่ !

ไผ่พริ้ว
10th June 2007, 21:15
รูปที่ ๒ เรียก silhouette รึเปล่าครับ

Ancientcrack
10th June 2007, 21:29
รูปที่ ๒ เรียก silhouette รึเปล่าครับ
silhouette-a dark image outlined against a lighter background
ถ้าตามความหมายนี้ก็เรียกได้ แต่เป็นsilhouetteที่มี rim light เพิ่มมาด้วยครับ

Joez
11th June 2007, 20:00
สุดๆครับ สงบนิ่งมาก

kanatex
12th June 2007, 15:17
จากข้อความของคุณ peejoke

คุณ Ancientcrack เจ้าของกระทู้ได้รับทราบแล้ว ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะคงภาพไว้หรือลบก็ได้ครับ เพราะโดยตัวภาพเองไม่ได้เป็นภาพที่เสียหายแต่อย่างใด เพียงแต่ เป็นการมองที่แตกต่าง ซึ่งมองได้ทั้ง 2 แบบ จึงให้สิทธิ์แก่ผู้ตั้งกระทู้จะพิจารณาครับ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ

ขอลบความเห็นดังกล่าวเพื่อป้องกันการตอบโต้เกี่ยวกับทัศนคติทางศาสนาขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ :pen153:

tee_napat
15th June 2007, 20:42
กว้าว.....เข้ามากี่รอบๆ ก็งามมิเปลี่ยนแปลงครับ

:pen152: :pen152: :pen152: :pen152: :pen152:

:pen153: :pen153: :pen153: :pen153: :pen153:

arthericez
19th June 2007, 00:13
ละเมียดละมัยทุกภาพเลยครับ สวยบาดตาบาดใจครับ

น้ำนิ่ง
19th June 2007, 08:31
:angel: นี้ขนาดโปรเจคเล็ก ๆ น่ะค่ะ ถ้าเป็นโปรเจคใหญ่ ๆ จะขนาดใหน สวยเป็นธรรมชาติดีค่ะ บรรยายไม่ถูกเลยว่าชอบภาพใหนชอบทุกภาพเลยค่ะ:pen152: :pen152: :pen159: :pen159: :pen156:

nongton49
19th June 2007, 16:08
...เจอคนถ่ายรูปพระเหมือนกันแล็ว..ครับผม..
....สวยจังครับ.....:pen152:

Mabikung
19th June 2007, 16:52
:pen157: โฮ้... สุดยอด ทั้งคำกลอน บรรยาภาพ และภาพถ่ายแสดงธรรม ชอบครับ

Mazinger Z
19th June 2007, 17:12
ขอคาราวะ จริง ๆ ยิ่งเนื้อความด้วยแล้วสุดยอด:pen153:

Pakim Kaitoae
21st June 2007, 02:11
ตอนผมบวชเณรอยู่นะ...ผมชอบที่สุดก็ตอนบิณฑบาตนี่แหละ...เพราะได้ออกไปข้างนอกตอนเช้าๆ...ภาพพี่ทำให้ผมนึกถึงตอนนั้นขึ้นมาทันที

ekkawit_nst
21st June 2007, 07:32
สุดยอดแห่งพุทธศิลป์

LEK86
21st June 2007, 08:15
ขอบคุณ หมอวีมากๆครับที่นำสิ่งดีๆ มาฝาก....จะคอยติดตามผลงาน และพัฒนาผีมือตามรุ่นพี่ๆ ต่อไปครับ :pen116:

TikkY
21st June 2007, 09:18
ติ๊กชอบรูปชุดนี้ของพี่หมอวีมากเลยค่ะ ทั้งภาพและเนื้อหาคำบรรยาย โดนใจจริงๆเลยค่ะ จะติดตามรอชมผลงานต่อๆไปของพี่หมอนะคะ :pen103: :pen103: :pen103:

chai19
14th July 2007, 20:54
ซาบซึ้งมากครับ

mrandre
14th July 2007, 21:04
:angel: ล่องลอยไปกับและเนื้อหา ขอบคุณครับที่ช่วยชี้ทางสว่าง

stupiz
15th July 2007, 23:06
เนื้อหา + ภาพ นี่สุด ๆ จริง ๆ ครับ

#5 ชอบเป็นพิเศษ

mr.koe
16th July 2007, 10:41
โอ้....โอ้...เยี่ยมยอด ทุกเม็ดจริงๆๆครับ.....

jason
16th July 2007, 12:17
สวยครับ ประทับใจ ขอบคุณที่โพสให้ชมครับ

mrsung
17th July 2007, 19:49
ภาพสวยงาม เล่าเรื่องก่อเกิดศรัทธา มากครับ บทกลอนทำให้เกิดอรรถรสในการชมภาพมากครับ ขอบคุณมากครับ พร้อมทั้งข้อมูลเทคนิค การถ่ายภาพ ด้วยครับ :pen153: สวัสดีครับ

ป.ล. เห็นพระสงฆ์นุ่งห่มจีวร กลากหลายสีหลายแบบ ไม่ทราบว่า ธรรมยุทธ หรือ มหานิกาย ครับ ขอบคุณครับ

Ancientcrack
18th July 2007, 01:17
ภาพสวยงาม เล่าเรื่องก่อเกิดศรัทธา มากครับ บทกลอนทำให้เกิดอรรถรสในการชมภาพมากครับ ขอบคุณมากครับ พร้อมทั้งข้อมูลเทคนิค การถ่ายภาพ ด้วยครับ :pen153: สวัสดีครับ

ป.ล. เห็นพระสงฆ์นุ่งห่มจีวร กลากหลายสีหลายแบบ ไม่ทราบว่า ธรรมยุทธ หรือ มหานิกาย ครับ ขอบคุณครับ
เป็นพระสายอโศก กับพระป่า(น่าจะเป็นธรรมยุติกนิกายครับ)
.....................................
ขอบคุณทุกท่านที่ยังเข้ามาติชมครับ

กระบี่ไม้
6th September 2007, 02:06
ผมมาหาความรู้ และขออนุญาตเข้าชมนะครับ


ขอบคุณครับ

Nink-Ning
6th September 2007, 10:41
สุดยอดเลยค่ะ สวยมาก ทั้งสี ทั้งแสง
สวยไปหมดเลยอ่ะ...((อิจฉาเล็กน้อย))

ภาพที่ 5 แจ่มมากๆ ค่ะ

sevens
6th September 2007, 11:13
อิ่มตาแล้วก็อิ่มบุญ...ขออนุโมธนาสาธุในกิจอันเป็นกุศลในการรับใช้พระพุทธศาสนานะค้าบ
:pen146: :pen153: :pen146:

fotomaniac
6th September 2007, 11:48
ภาพสวยจังครับ ชอบมุมมองมากครับ:pen103:
ดูแล้วรู้สึกในพระธรรมเลยครับพี่
:pen145: จดๆๆๆๆ:pen145:

junzaa
6th September 2007, 17:58
ภาพที่ 4 เลยครับผม สวยมากๆ เลย

Blue Planet Earth
6th September 2007, 21:10
ชอบมากเลยครับ

ผมจำได้ว่าเคยชมงานครั้งแรกของพี่เรื่องพม่า
และชมว่า ขิงแก่เผ็ดจริงๆ

งานประณีตมากครับ

SHUTTER_V
20th September 2007, 01:32
ชอบ..มาก ๆ ชอบทุกภาพเลยครับ

"วัฒนธรรมอันงดงาม พาผู้ใส่บาตรให้ยิ้มแย้ม"

ยิ่งภาพที่ 4 เหมือน "โมเดล"มาก ๆ ครับ ... ขอคารวะเลย

ถั่งปู่ซู่ซ่า
20th September 2007, 23:13
ชอบสุดๆๆ ครับ กับภาพ ชุดนี้ แจ่มจิงๆๆ

mumin
21st September 2007, 12:43
:pen102: :pen102: :pen102: :pen156:

tak
27th September 2007, 12:01
ชอบ 2,5,7,19,20,21,24 มากเลยครับ
สวยไปหมด เห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเลยครับ

aOr_MINOLTA X-700
27th September 2007, 13:22
สุดๆไปเลยค่ะ ชอบภาพที่ #5 และ #7 เอ..แต่ลำดับภาพเป็นภาพที่4 กะภาพที่6อ่ะค่ะ

ภาพอื่นๆก็ชอบนะค่ะ ^^

Otakesang
27th September 2007, 17:27
กำ พลาดภาพชุดนี้ไปได้ยังไงเนี่ย
พี่หมอวีร์ ภาพสวย กวีโดน...
กลอนเพราะมากๆเลยคับพี่

Hipponite
28th September 2007, 01:33
ภาพ 18 สะท้อนใจเลยค่ะ

SHUTTER_V
16th March 2008, 22:43
.. สวยงามอย่างมหาศาล ..

..ภาพ5นี้...ต้องยกมือไหว้เลยครับ..

leelakajonkij
16th March 2008, 23:37
5 20 54 โดนมากครับ

turkfoto
17th March 2008, 08:12
สวยนุ่มลุ่มลึกมากๆๆๆครับพี่หมอ :pen116:

happiness is...
17th March 2008, 09:38
อิ่มใจมากครับ ภาพชุดนี้

ชอบมุมมองของหลายๆภาพมากๆครับ แสดงให้เห็นวิถีชาวพุทธที่งดงาม

the goatman
17th March 2008, 09:59
ไม่มีที่ติเลยครับ ยอดเยี่ยมจริง

lookball
18th March 2008, 10:48
ได้บรรยากาศชาวพุทธ ดูแล้วอิ่มบุญดีจังครับ

cht.
19th March 2008, 23:10
ผมชอบภาพชุดนี้ครับ ชอบทุกภาพ

TeeTouch
19th March 2008, 23:37
ชอบภาพชุดนี้มาก ๆ ค่ะ :pen102: :pen102:
อยู่ในเมืองน้อยนักที่จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้
ขอบคุณพี่หมอวีมากค่ะ ที่นำสิ่งดี ๆ มาให้ชมเสมอ

ท่าจีน
21st March 2008, 09:49
งดงามมากครับ อาหมอ ทั้งภาพและบทความ ดูแล้วทำให้ผมหันกลับมามองศาสนาและพยายาม"เข้าใจ"และยอมรับ"พุทธศาสนา"ในด้านดีมากขึ้น ในขณะที่เรามองเห็นแต่สิ่งที่ล่อลวง และความ"เสื่อม" ขอบคุณ ที่อาหมอนำเสนอมุมมองที่ดีๆให้เกิดขึ้นใหม่ในใจผม

tourthai
21st March 2008, 18:45
ทรงคุณค่าจริง ๆ:pen108:

Jutinan
21st March 2008, 20:33
ชอบรูป # 18 มากเป็นพิเศษเลยค่ะ

Ares
22nd March 2008, 10:27
สุดยอดทุกรูปเลยคร้าบบบบบ :pen102:

พร้อมเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม

:pen152: :pen152:

taanan
22nd March 2008, 10:42
อืมๆๆๆๆๆๆๆๆๆ รู้สึกทุกภาพ ได้รับความสุขทันทีที่ได้ดูภาพชุดนี้ครับ ขอบคุณครับ

iQd
22nd March 2008, 16:42
ภาพที่ #7 บวกกับคำอธิบาย ลึกซึ้ง สุดยอดครับ...
...ภาพที่เหลือก็สวยงาม...

Hector
22nd March 2008, 23:33
ขอบคุณ K.Shutter v :pen153: ที่ได้โพสตอบกระทู้นี้ทำให้ได้ อิ่มเอมกับภาพสวยๆๆและบทความดีๆๆ งดงามมาเลยครับพี่หมอวี :pen153:

arctica
24th March 2008, 10:41
อุ๊ปส์สสสสสสสสสสสสสสได้อะไรกลับไปเยอะเลยครับ
ขอบคุณครับ

fishdevil
25th March 2008, 14:08
ชอบภาพ20ครับ ไม่เลิศหรูแต่ดูแล้วชอบ
คำบรรยายและภาพประกอบ
หรือภาพและคำบรรยายประกอบนั้น เข้ากันมากๆอ่านไม่มีเบื่อเลย

taey2499
26th March 2008, 16:09
ชอบ 5 มากเลยครับ

oat
26th March 2008, 16:23
หงะ ชอบๆๆๆๆ

Garpeak
26th March 2008, 16:44
ชอบวัฒนธรรมไทยครับ ร่วมใจอนุรักษ์

bomboman
26th March 2008, 16:50
ให้ความรู้สึกถึงตอนที่เคยไปบวชที่กาญจนบุรีมาเลยอ่ะครับ

pokopoko
26th March 2008, 17:20
ได้ดูแล้วรู้สึกได้ความร่มเย็นในใจขี้นอีกมากมายเลยครับ ขอบคุณมากครับกับภาพ
ชุดนี้ครับ

focus-32
27th March 2008, 23:22
ภาพบอกความรู้สึกและอารมณ์ได้ดีมากเลยครับ.....

Zypher
31st March 2008, 21:37
จุดมุ่งหมายสูงสุดของผมต่องานรับใช้พระพุทธศาสนา ด้วยศิลปะภาพถ่าย

ขออนุโมทนา สาธุ มาที่นี้ด้วยครับ ขอให้พี่หมอวีได้ทำตามสิ่งที่มุ่งหวังและสำเร็จได้ด้วยดีครับผม

(ขออนุญาติตัดข้อความมาเพียงบางส่วน แต่คงไม่ทำให้เนื้อหาผิดไปน่้ะครับ)

CyberWalker
7th April 2008, 23:00
ชอบ #18, #19 ที่สุดคับ
ผมคนหนึ่งที่พูดอย่างภาคภูมิใจว่า ไม่ได้เป็นพุทธเพียงในสำเนาทะเบียนบ้าน(เหมือนที่แล้วมา)

การเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ่ายนั้น ลึกซึ้งในธรรมดา และมันก็ธรรมดาในลึกซึ้ง...

ปฏิบัติบูชาเป็นบูชาสูงสุด
ของอนุโมทนากับ จกขท. ด้วยครับ

Bouquet
8th April 2008, 13:16
ชอบภาพ7 กับ 19 มากค่ะ เนื้อหาอ่านแล้วเหมือนได้รับบุญไปด้วยเลย ขอบคุณมากค่ะ

FanGjunK
8th April 2008, 13:48
ชอบ 5 6 22 24 มากเลยครับสวยมาก:pen102: :pen116:

directjho3d
8th April 2008, 14:17
ลุ่มลึก ... ไปกับคำบรรยาย ... ลุ่มหลงไปกับภาพถ่าย ...
รูป 9 ... ชอบยิ่งนัก พัฒนาหัวสมองผมเรื่อง ยิ่งนัก
รูปที่ 19 ... สุดๆ ... เจ็บตับ จนไปถึงห้วใจ ... แต่ละรูป โดนจังๆเลยครับ ...
ขอบคุณมากครับ ที่ นำรูปชุดนี้ มาให้พัฒนาสมองคับ...

sirgolf2004
13th April 2008, 16:33
ชอบทุกภาพเลยครับ สวยมากๆ:pen102:

colt
15th April 2008, 22:54
เลื่อมใสครับ ภาพทุกภาพมีเรื่องราวเกินบรรยาย สวยงามมากครับ

kaiskynet
18th April 2008, 12:40
ได้ดูได้อ่านแล้วสบายใจ จริงๆครับ สาธุ

RedComet
18th April 2008, 16:04
ภาพ 7 กับ 19 สุดยอดเลยครับ (รูป 5 ผมนึกถึง Lord of the ring ง่ะ :pen167: )
ดีทั้งรูปและคำบรรยายจริงๆ :penflag: :penflag:

buekehv
18th April 2008, 16:43
ชอบทุกภาพครับ....ชอบภาพ 5 มากสุด ครับ :pen103:

kon jud suan
18th April 2008, 19:50
ดูเรียบง่ายสมกับการบิณฑบาตรเลยครับ แต่บางภาพที่มี noise เกิดจากอะไรเหรอครับขอคำแนะนำด้วย

Pattier
18th April 2008, 20:57
งดงามจริงๆครับ (คำบรรยายสวยจับใจ):pen153:

VAGABONDE@W
18th April 2008, 22:09
กำลังจะบวชคับ เลยอยากเอากล้องไปบิณฑบาตร ด้วยได้มั้ยเนี่ย

bebebamboo
23rd April 2008, 23:49
งดงามและง่ายต่อการเข้าถึง สื่อได้ชัดเจนแจ่มแจ้งดีค่ะ
ขอศึกษาไว้เป็นแนวทางนะคะ .

:angel:

KIMLEE
26th April 2008, 00:21
ภาพสื่ออารมย์ไดดีมากครับ นับถือ

Dvb7-puket
26th April 2008, 01:34
บอกได้คำเดียวคำคุณหมอวี สุดยอดคับ
แสงชุดนี้งดงามจิงๆ คับ

billbew
4th May 2008, 15:14
รูปแรกเนี้ย ชอบมากเลย คับ โอ้ว มันมี มิติ อันงดงาม นัก

golfztudio
4th May 2008, 17:32
ภาพ 5 O_o"

พูดไม่ออก

tantandad
7th May 2008, 10:39
หลายรอบแล้ว ยิ่งดูยิ่งชอบครับ

ARTORNDESIGN
7th May 2008, 11:39
สวยๆทั้งนั้นเลยครับ

เข้ามาศึกษาหาความรู้ครับ

น้องใหม่ครับ

jack7474
7th May 2008, 16:18
ภาพสวยเยอะ มุมมอง แสงยอดเยี่ยมจริงๆครับ:pen159:

lingsmae
9th May 2008, 03:15
ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ :pen153:

ภาพสวยๆเหล่านี้คงสร้างความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงดีๆสำหรับใครหลายๆคน

Konjorn
9th May 2008, 08:53
ชอบภาพ 5, 7, 8, 16,19, 20 ครับ

และรู้สึกอิ่ม กับคำบรรยายทุกรูป :pen153:

โดยเฉพาะคำบรรยายรูปที่ 7

ขอบคุณครับ :pen153:

STUNT MAN
9th May 2008, 11:58
เนื้อหาเยี่ยมครับ ชอบรูปเปิด รูปที่5 และรูปปิดครับ รูปที่ 8 หมากำลังเลียปากก็น่ารักดีนะครับ

porpor
9th May 2008, 16:04
สวยครับ ชอบ รูปที่เห็นจีวรพระเป็นแบบปะๆชุนๆครับ ได้ความรู้สึกแบบว่านี่แหละ จีวร!!

pissanello
9th May 2008, 21:07
Dear GOD,

Please keep some one who reading this topic have a good time good life and happy digitize.... Saa tuu…..

Jeng
24th May 2008, 08:11
...ผมชอบรูปที่ 13 ครับ ไม่มีเทคนิคพิเศษ องค์ประกอบภาพมิได้เลอเลิศ
...แต่สีหน้ากับท่าทางสนใจของเด็กน้อย กลับเป็นจุดโฟกัสของภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์ร่วม ขอบคุณครับ

KoOKAiS
24th May 2008, 12:00
ดูภาพชุดนี้แล้วรู้เลยครับว่าภาพที่เล่าเรื่องได้มันเป็นยังไง

yainarak
25th May 2008, 12:55
ดูรูปอย่างเดียวก็ซึ้งแล้วครับ ยิ่งมีบรรยายอีก พูดไม่ถูกเลยครับ

ภาพชุดนี้ เยี่ยมสุดๆ เลยครับ

นายบัดดี้
26th May 2008, 18:48
ชอบรูปที่ 4 , 5 งดงามโดนใจจริงๆครับ

มะหมู
26th May 2008, 19:36
ชอบรูปที่สองครับ สงบอย่างบอกไม่ถูก ขอบคุณสำหรับความรู้ทางพุทธศาสนาด้วยน่ะครับ

zyamcvt
27th May 2008, 00:18
ชอบรูป 7 มากมากเลยครับ

pix_tawan
27th May 2008, 12:03
:pen152: สวยทุกภาพเลยครับ โดยเฉพาะภาพที่ 4 น่าจะเป็นภาพพระบิณฑบาตที่สวยที่สุดในโลกครับ...
...ขอบคุณที่นำผลงานสวยๆออกมาให้ชื่นชมน่ะครับ

iamnts
21st January 2009, 14:57
#4
#5
#19
ครับ
:pen102:

.....
#5 :pen102::pen102::pen102:

Pedcomic
21st January 2009, 16:34
ชอบภาพ 5 มากเลยครับ นี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัว :)

ตามทางฝัน
21st January 2009, 16:46
:pen116::pen153::angel:

ภูสุภา
21st January 2009, 23:35
มา(ตามรอย) ดูภาพขลัง งาม สงบ กระทบใจได้จริงจัง
ทาน เพื่อบุญ
ศีล เพื่อถึงพร้อมความดี
ภาวนาเพื่อ ตื่นรู้

คราวหน้าจะขออนุญาตฝาก(แปะ)บทกลอนค่ะ

น๊อตบางบอน
22nd January 2009, 06:35
สัจจะธรรมของชีวิต
ขอบคุณอาหมอ ที่ทำให้พวกเราได้หยุดคิด

Fighting
22nd January 2009, 09:00
" ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว บูชาพระสงฆ์"

งดงามมากครับ ทั้งภาพ และคำบรรยาย

c_overclass
22nd January 2009, 12:01
มองภาพ #5 อึ้งเลย ครับพี่หมอ สวยงามมากครับ

svrnuke
22nd January 2009, 22:52
สวย สงบ อย่างบอกไม่ถูกครับ

มิ-มู่
23rd January 2009, 14:05
...ดูจบแล้วรู้สึกหวิวๆ...นิ่งๆไปพักนึงเลยครับ
..สวยไม่สวยไม่รู้ แต่ได้ความรู้สึกครับ

ScorpioArt
25th January 2009, 10:52
เห็นแล้วอิ่มบุญเลยคร่า............................

VSP
25th January 2009, 12:06
สุดยอกจริงๆกระทู้นี้ สวยหลบายๆครับ

นอกจากแสงสวยแล้วยังแผงด้วยเรื่องราว

ชอบ #2,5,7,9,12,18 20 สุดยอดมากๆครับ น่าจะขายได้เลยนะเนี่ย

milkiz
25th January 2009, 12:54
คำบรรยาย ภาพ5 ชอบมากเลยค้าบ ^^

พรานบุญ
25th January 2009, 14:03
เป็นอุดมการณ์ที่น่าเคารพจริงๆ คับคุณหมอวี ในการเป็นผู้รับใช้ในพระพุทธศาสนา
ที่ถ่ายทอดออกมาผ่านภาพถ่าย...ผมรู้สึกอิ่มใจกับการได้ชมกระทู้นี้สะจริงๆ

ปล. เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับ และจะตามผลงานต่อไป ^^

crossmo
25th January 2009, 15:30
สวยมากครับ

cherry_berry
25th January 2009, 17:01
รูปสวยและมีคติสอนใจด้วยค่ะ

ชอบรูป19ค่ะ

mooyug
26th January 2009, 14:30
ชอบภาพที่ พระเดินท่ามกลางแสงจันทร์มากเลยพี่ ภาพพระลอยเด่นขึ้นมาเลย สุดยอดจริงๆ:pen159::pen159::pen159::pen159:

Dek-Aoun
26th January 2009, 14:58
ชอบทุกภาพเลยคะ :pen116:

แต่ภาพเปิดนี่โดนใจสุด ๆ ชอบภาพที่เป็นแสงแบบนี้จังเยย ^^

fotoexpose
2nd February 2009, 22:49
นอกจากความสวยงามของภาพแล้ว ยังมีพุทธปรัชญาสอดแทรกด้วยให้ข้อคิดมากครับ..ชอบที่ว่า..น้อยคนนักจะมีความสุขได้ โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเลย..

champies
3rd February 2009, 01:24
รูป 5 เห็นแล้วถึงกับร้องโอ้โหเลยครับ สวยมาก

thebeegees
3rd February 2009, 13:28
อิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ

mekin
3rd February 2009, 14:28
ผลงานสะท้อนความตั้งใจและความเพียรพยายามของผู้ถ่ายเลยครับ

ชอบครับ:pen156:

eakaom
3rd February 2009, 14:58
ชอบ #1 #4 #24 ครับผม

Jize
3rd February 2009, 15:19
ชอบมากครับ
ยามมีชีวิตจะมีเงาติดตามตัว
ยามละซึ่งกายหยาบแล้ว จะมีเพียงบุญและบาปเท่านั้นเราเอาไปได้ :angel:

ละกาย ยังจิต
ละจิต เห็นนิพพาน

รอชุดใหญ่ต่อไปนะครับ

photodesign
3rd February 2009, 21:17
สุดๆๆเลยคับชุดนี้ มุมมองเฉียบขาดมากๆๆเลย อิอิอิ :pen152: