การเชื่อมต่อกับPC ผ่านทาง USB port

ขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับPCนั้นจะทำได้ง่ายๆ โดยการเปิดเครื่อง หลังจากเครื่องแสดงสถานะพร้อมใช้แล้ว ให้เสียบสายmini USB เข้าที่ PC port ส่วนปลายอีกด้านให้เสียบเข้ากับUSB port ทางด้านหลังของPC
( ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ในเหตุผลของความเร็วในการเชื่อมต่อ และความแน่นอนของการทำงาน )


Windows จะตรวจพบ New Hardware ผู้ใช้เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้

เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์   Windows จะมองเห็น NEXTO OTG เป็นLocal Diskชื่อNEXTODI   เพิ่มขึ้นมาอยู่ใน my computer  ผู้ใช้สามารถใช้Windows ExplorerเปิดดูPropertiesได้เหมือนกับเป็นHardDiskที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาใหม่

เมื่อBrowseเข้าไปในDrive NEXTODI จะพบFolderหลักคือ NEX_OTG
และเมื่อBrowseเข้าไปในFolder NEX_OTG เราก็จะพบfolderที่NEXTO OTGสร้างขึ้นในทุกๆครั้งที่ืทำการbackup CFไล่เรียงกันลงมา  โดยตั้งชื่อFolderตามปีเดือนวันของfilesสุดท้ายในCFที่บันทึก *ดังนั้นเราจึงสามารถบริหารจัดการ copy , delete , rename กับfilesต่างๆในNEXTDI drive ได้โดยใช้Windows Explorerเหมือนกับการจัดการfilesทั่วๆไปในWindowsได้ทุกประการ


หมายเหตุ
  • NEXTO OTG จะสร้างfolderใหม่ในทุกๆครั้งที่บันทึกCF ( 1Folder : 1CFที่บันทึก ) โดยจะตั้งชื่อFolderใหม่ตามปีเดือนและวันที่จากFileที่ถูกบันทึกเป็นfileสุดท้ายในCFนั้นตามด้วย.เลขลำดับ(เริ่มจาก000) เช่นหากfileสุดท้ายถ่ายเมื่อวันที่ 18/05/2006 Folderจะถูกตั้งชื่อว่า 20060518.000
  • หากเป็นกรณีที่ในวันนั้นอาจจะมีการถ่ายภาพต่อเนื่องกันโดยใช้CFมากกว่า1แผ่น Folderก็จะมีการไล่เลขลำดับกันคือ 20060518.001 ,20060518.002 เป็นต้น
  • NEXTOT OTG ไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้เป็น Card reader
ความเร็วในส่งข้อมูลผ่านทางUSB port ไปยัง PC

PC port ของNEXTO OTG เป็นUSB2.0 ชนิด high speed interface ซึ่งสามารถทำ Maximum speed ได้สูงสุดถึง 450 MB/sec   แต่การใช้งานจริงๆนั้นจะมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องอีกมากมาย โดยเฉพาะจำนวนfilesที่ทำการส่งผ่าน เพราะยิ่งมีจำนวนfilesมาก ย่อมต้องใช้เวลามากขึ้นตาม (ขนาดของfileจะมีผลน้อยกว่า เพราะเป็นการส่งผ่านข้อมูล แต่จำนวนfilesจะมีผลต่อการจัดเก็บและบริหาร ประมวลผล ทั้งต้นทางและปลายทาง จึงมีผลโดยต่อเวลาในการส่งข้อมูล

เราได้ทำการทดสอบโดยการส่งข้อมูลทั้งหมดจาก NEXTODI Drive ไปยังHDD driveอื่นในPC โดยคิดเป็นข้อมูลทั้งสิ้น 36.6 GB ( 39,389,692,617 bytes ) ประกอบด้วย 60 folders 4,967 files เริ่มจับเวลาตั้งแต่เคาะmouse จนสิ้นสุด copy windows ใช้เวลาทั้งสิ้น 33นาที 20วินาที คิดเป็นความเร็วเฉลี่ย = 18.78 MB/sec.

หากมองเพียงแค่ตัวเลขอย่างเดียวอาจจะคิดว่าช้ากว่าspecของUSB high speedอยู่มาก  แต่ตามที่ได้บอกไปแล้วว่า จำนวนfilesที่มากถึง 4,967 files จะทำให้windowsต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในกระบวนการต่างๆนั่นเอง ดังนั้นเวลาที่ต้องใช้ไปราวครึ่งชั่วโมงนี้ จึงไม่ใช่เวลาที่ใช้เฉพาะการTransferข้อมูลเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเวลาที่รวมกระบวนการต่าง อาทิเช่น การประมวลผล การจัดส่ง การรับ การเขียน การบริหารFATของHDDบนPC ฯลฯ นั่นเอง ซึ่งโดยรวมแล้วจัดว่าเร็วมากทีเดียว

หมายเหตุ เหตุที่เลือกการTransferข้อมูลทั้งหมดบนNEXTO OTG ไปยังPC นั้น เป็นการเลียนแบบสถานะการณ์จริงๆ เพราะจุดประสงค์ที่สำคัญของการใช้PSD ก็คือ ใช้เป็นที่พักข้อมูล สำหรับรอการจะส่งต่อไปยังPC เพื่อนำไปprocess และใช้งานต่อไป